NDB MataleNDB Matale
No. 144, Main Street,
Matale.
 
Tel : +94 66 222 4405/6
 
Fax : +94 66 222 4407
 
Branch Code : 046

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
National Development Bank Matale
NDB Matale Contact Number
NDB Matale Branch Code
NDB SWIFT Code

National Development Bank PLC. Colombo SWIFT Code : NDBSLKLX