Singer Plus Sooriyawewa

Singer Plus Sooriyawewa
Saman Building, 
Main Street, 
Suriyawewa 

047-2289136 

sooriyawewa@singersl.com