Singer Plus Kilinochchi

Singer Plus Kilinochchi
Anthonypillai Bldg, 
Kandy Road, 
Kilinochchi 

021-2280199 

kilinochchi@singersl.com