NDB PilimathalawaNDB Pilimathalawa
No. 239, Colombo Road
Pilimathalawa.
 
Tel : +94 81 257 9665/6

Fax : +94 81 257 9899
 
Branch Code : 049

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
National Development Bank Pilimathalawa
NDB Pilimathalawa Contact Number
NDB Pilimathalawa Branch Code
NDB SWIFT Code

National Development Bank PLC. Colombo SWIFT Code : NDBSLKLX