NDB MonaragalaNDB Monaragala
No. 29, Pothuwil Road,
Monaragala.
 
Tel : +94 55 227 7327/8

Fax : +94 55 227 7329
 
Branch Code : 070

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
National Development Bank Monaragala
NDB Monaragala Contact Number
NDB Monaragala Branch Code
NDB SWIFT Code

National Development Bank PLC. Colombo SWIFT Code : NDBSLKLX