NDB MahiyanganayaNDB Mahiyanganaya
No. 02, New Town,
Mahiyanganaya.
 
Tel : +94 55 205 1671/2
 
Fax : +94 55 205 1673
 
Branch Code : 075

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
National Development Bank Mahiyanganaya
NDB Mahiyanganaya Contact Number
NDB Mahiyanganaya Branch Code
NDB SWIFT Code

National Development Bank PLC. Colombo SWIFT Code : NDBSLKLX