NDB KuliyapitiyaNDB Kuliyapitiya
No. 133, Main Street
Kuliyapitiya.
 
Tel : +94 37 228 1255/6
 
Fax : +94 37 228 1260
 
Branch Code : 042

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
National Development Bank Kuliyapitiya
NDB Kuliyapitiya Contact Number
NDB Kuliyapitiya Branch Code
NDB SWIFT Code

National Development Bank PLC. Colombo SWIFT Code : NDBSLKLX