NDB KaduruwelaNDB Kaduruwela
No. 300/2, Sawmill Junction,
Kaduruwela,
Polonnaruwa.
 
Tel : +94 27 222 5193 / +94 27 222 5103
   
Fax : +94 27 222 4483
 
Branch Code : 060

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
National Development Bank Kaduruwela
NDB Kaduruwela Contact Number
NDB Kaduruwela Branch Code
NDB SWIFT Code

National Development Bank PLC. Colombo SWIFT Code : NDBSLKLX