NDB Ehaliyagoda


NDB Ehaliyagoda
No. 153, Main street,
Ehaliyagoda.
 
Tel : +94 036 225 7321 / +94 36 225 7322

Fax : +94 36 225 7323
 
Branch Code : 078

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
National Development Bank Ehaliyagoda
NDB Ehaliyagoda Contact Number
NDB Ehaliyagoda Branch Code
NDB SWIFT Code

National Development Bank PLC. Colombo SWIFT Code : NDBSLKLX