Ayurvedic Medical CouncilAyurvedic Medical Council
Old Kottawa Road,
Nawinna,
Maharagama


Tel: +94 11 5672905, +94 11 5672906

Fax : +94 11 2746754

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ayurvedic Medical Council Contact Number
Contact Number of Ayurvedic Medical Council