Miridiya Lake Resort Anuradapura

Miridiya Lake Resort Anuradapura
Wasaladantha Mawatha,
Anuradapura,
Sri Lanka.

Telephone:
(+94) 25 222 44 66 / (+94) 25 2222112
(+94) 25 2222519

info@miridiyahotel.lk

info@dedigamagroup.lk