Hotel Sudu Araliya, Polonnaruwa

Hotel Sudu Araliya
New Town,
Polonnaruwa,
Sri Lanka.

Tel: (+94) 272224849, (+94) 272225406, (+94) 272225407, (+94) 272225408

Fax: (+94) 272224848

Email: suduaraliya@sltnet.lk


Image Source : http://hotelsuduaraliya.com